Onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kunt u hier downloaden:

Algemene Voorwaarden.pdf